Jak przyspieszyć Internet

Windows XP Professional wykorzystuje tylko 80% przepustowość łącza internetowego którego używasz.
Pozostałe 20% jest rezerwowane dla wszystkich innych programów uruchomionych w systemie i pracujących w tle.

Jeśli łącze które posiadasz ma przepustowość 512 kb/s, to wartość rezerwowana wynosi 102,4 kb/s.
W przypadku gdy przepustowość łącza wynosi 1024kb/s (1Mb/s), to Windows rezerwuje 204,8 kb/s.
Niżej opiszę jak zmniejszyć wielkość zarezerwowaną dla systemu, a tym samym zwiększyć wielkość pasma łącza internetowego dostępnego do wykorzystania przez użytkownika.

Krok 1

W Uruchom program wpisz gpedit.msc i kliknij Ok.
Otworzy się okno Zasady grupy

Krok 2

  • W lewym oknie wybierz kolejno: Konfiguracja komputera -> Sieć -> Harmonogram pakietów Qos
  • Następnie w prawym oknie wybierz: Ogranicz rezerwowaną przepustowość,
    kliknij prawym przyciskiem myszy aby z menu wybrać Właściwości.

Krok 3

W otwartym oknie Właściwości: Ogranicz rezerwowalną przepustowość:

  • zaznacz opcję Włączone
  • zmień wartość Limit przepustowości (%) np na 5.
  • Kliknij Zastosuj, zamknij wszystkie okna.

Aby zamiany odniosły skutek uruchom ponownie komputer.

Źródło ToProste